Samenwerken begint met een gezamenlijk doel, zodra je dat hebt begint de samenwerking. En hoe ga je vervolgens dat doel samen behalen? Door de mensen waarmee je samenwerkt goed te kennen! Ieder met zijn eigen drijfveren, kwaliteiten en valkuilen, zodat je elkaar beter begrijpt, je weet wie welke taak het beste kan oppakken en hoe je het best met elkaar om kunt gaan.

Bij onze teamsessies besteden we eerst aandacht aan de individuele personen, dat kan middels persoonlijke gesprekken en middels het doen van de Profile Dynamics® test. Dit is een bekende managementtool om inzicht te krijgen in wat je drijft in je werkende leven. Vervolgens kijken we met het team samen wat de individuele samenstelling van het team betekent voor de dynamiek, communicatie en motivatie en hoe je optimaal kunt samenwerken.

Confident coaching is gespecialiseerd op het gebied van vertrouwen en samenwerken en verzorgt ondermeer workshops op het gebied van:

  • Samenwerking
  • Communicatie
  • Drijfveren in het team
  • Betere balans met elkaar